Relief si vegetatie

Potenţialul turistic al judeţului Arad este bogat şi variat, iar turiştii pot petrece, cu siguranţă, clipe de neuitat. Frumuseţea şi diversitatea reliefului, alături de cele mai importante obiective turistice şi culturale reprezintă tot atâtea elemente de atracţie pentru cei care doresc să cunoască îndeaproape perspectiva arădeană. Ceea ce detaşează judeţul nostru de celelalte destinaţii turistice concurente din această parte a ţării, îl reprezintă potenţialul său turistic axat pe latura cultural-istorică şi pe contextul de afaceri bine dezvoltat, ce coexistă în multe din ofertele turistice.
Judeţul Arad este situat în partea de Vest a României, la confluenţa unor importante drumuri europene – Coridorul european rutier IV, care face legătura între ţările din Vestul Europei şi Sud – Estul acesteia, Drumul Rapid , care leagă Ucraina de Serbia şi Tronsonul European de Cale Ferată Paris – Istambul.
El se învecinează la Sud cu judeţul Timiş, la Nord cu judeţele Bihor şi Alba, la Est cu judeţul Hunedoara, iar la Vest cu Ungaria.
Relieful variază de la zonele de câmpie şi cele colinare, la cele muntoase de joasă altitudine (cel mai înalt vârf muntos fiind Vf. Găina de 1.486 m – Munţii Bihorului). Municipiul Arad este amplasat în Câmpia Aradului (parte a Câmpiei de Vest), la altitudinea de 107 m.
Clima este preponderent continental – moderată, cu slabe influenţe mediteraneene (zona Podgoriei viti – vinicole Miniş – Măderat şi zona Depresiunii Gurahonţ).
Reţeaua hidrografică se concentrează în jurul a două râuri importante, Mureşul ce străbate judeţul prin Sud şi Crişul Alb care- l traversează prin Nord – Est.